Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Master- och kandidatprojekt i astronomi och teoretisk fysik

Detta är en översikt över de olika examensprojekten i astronomi och teoretisk fysik. För mer detaljerad information om de respektive kurserna hänvisar vi till kurssidorna i Canvas:

I dessa kurser väljer du ett självständigt projekt som motsvarar projektets längd (15, 30 eller 60 hp) i samråd med din handledare och kursansvarige. Projektet ska helst kopplas till ett aktuellt forskningsprojekt vid institutionen.

Studenter uppmanas att kontakta möjliga handledare i förväg och diskutera projekt, och även föreslå projekt själva. På kurssidorna i Canvas finns projektförslag och mer information som är specifik för ämnesområde och nivå.

Som en del av kursen kommer du genom flera obligatoriska kursmoment att få utbildning i akademiskt skrivande på engelska, populärvetenskapligt skrivande, akademiskt uppförande och användning av biblioteksresurser. Mer information om de obligatoriska kursmoment finns på examensprojektens sidor vid Fysiska institutionen.

  • Fysiska institutionens sidor om examensprojekt saknas för tillfället - ny länk kommer när det åtgärdats

Regler och rekommendationer från Naturvetenskapliga fakulteten:

Kursansvariga

Kandidatprojekt i astronomi
Paul McMillan
paul [at] astro [dot] lu [dot] se

Masterprojekt i astronomi
Florent Renaud
florent [at] astro [dot] lu [dot] se

Examensprojekt i beräkningsbiologi och biologisk fysik
Tobias Ambjörnsson
tobias [at] thep [dot] lu [dot] se

Examensprojekt i teoretisk partikelfysik
Malin Sjödahl
malin [at] thep [dot] lu [dot] se

Kontakt

Studievägledare
Nils Ryde
studievagledning [at] atp [dot] lu [dot] se

Studierektor
Johan Rathsman
studierektor [at] atp [dot] lu [dot] se