Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Master- och kandidatprojekt i astronomi och teoretisk fysik

Detta är en översikt över de olika examensprojekten i astronomi och teoretisk fysik. För mer detaljerad information om de respektive kurserna hänvisar vi till kurssidorna i Canvas:

I dessa kurser väljer du ett självständigt projekt som motsvarar projektets längd (15, 30 eller 60 hp) i samråd med din handledare och kursansvarige. Projektet ska helst kopplas till ett aktuellt forskningsprojekt vid institutionen.

Studenter uppmanas att kontakta möjliga handledare i förväg och diskutera projekt, och även föreslå projekt själva. På kurssidorna i Canvas finns projektförslag och mer information som är specifik för ämnesområde och nivå.

Som en del av kursen kommer du genom flera obligatoriska kursmoment att få utbildning i akademiskt skrivande på engelska, populärvetenskapligt skrivande, akademiskt uppförande och användning av biblioteksresurser. Mer information om de obligatoriska kursmoment finns på examensprojektens sidor vid Fysiska institutionen.

  • Fysiska institutionens sidor om examensprojekt saknas för tillfället - ny länk kommer när det åtgärdats

Regler och rekommendationer från Naturvetenskapliga fakulteten:

Kursansvariga

Kandidatprojekt i astronomi
Paul McMillan
paul [at] astro [dot] lu [dot] se

Masterprojekt i astronomi
Florent Renaud
florent [at] astro [dot] lu [dot] se

Examensprojekt i beräkningsbiologi och biologisk fysik
Tobias Ambjörnsson
tobias [at] thep [dot] lu [dot] se

Examensprojekt i teoretisk partikelfysik
Malin Sjödahl
malin [at] thep [dot] lu [dot] se

Kontakt

Studievägledare
Johanna Nilsson Onsberg
studievagledning [at] fysik [dot] lu [dot] se

Studierektor
Johan Rathsman
studierektor [at] atp [dot] lu [dot] se