Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik erbjuder ett antal kurser inom sina forskningsområden, på både grundnivå och avancerad nivå. Många av dessa kurser är relevanta för studenter inom både astronomi och teoretisk fysik, liksom för studenter inom andra fysikinriktningar eller naturvetenskap i allmänhet.

Kurser i astronomi på grundnivå

Astrobiologi

Kurskod: ASTC01, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 2
Kurssida för Astrobiologi i Canvas

Astronomins grunder

Kurskod: ASTA03, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, hela terminen (kvartsfart)
Kurssida för astronomins grunder i Canvas

Examensarbete för kandidatexamen

Kurskod: ASTK02, 15 hp
Kursen ges: Höst och vår
Kurssida för kandidatarbete i astronomi i Canvas

Galaxer och kosmologi

Kurskod: ASTA33, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 2
Kurssida för Galaxer och kosmologi i Canvas

Introduktion till astrofysiken

Kurskod: ASTB01, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 1
Kurssida för Introduktion till astrofysiken i Canvas

Strålningsprocesser och stjärnatmosfärer

Kurskod: ASTA34, 7,5 hp
Kursen ges: Vår, läsperiod 1
Kurssida för Strålningsprocesser och stjärnatmosfärer i Canvas

Livsbetingelser i universum

Kurskod: ASTA04, 7,5 hp
Kursen ges: Vår jämna år, ges ej tills vidare

Universum och kvarkarna

Kurskod: ASTA05, 7,5 hp
Kursen ges: Vår udda år, ges ej tills vidare

Kurser i teoretisk fysik på grundnivå

Elektromagnetism

Kurskod: FYTB13, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 2 (från och med hösten 2022) och vår, läsperiod 2
Kurssida för Elektromagnetism i Canvas

Examensarbete för kandidatexamen

Kurskod: FYTK02, 15 hp
Kursen ges: Höst och vår
Kurssida för examensarbeten i teoretisk fysik i Canvas

Fluiddynamik

Kurskod: FYTA14, 7,5 hp
Kursen ges: Vår, läsperiod 2
Kurssida för Fluiddynamik i Canvas

Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori

Kurskod: FYTB14, 7,5 hp
Kursen ges: Höst (från och med hösten 2022), läsperiod 1
Kurssida för Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori i Canvas

Den vetenskapliga metoden

Kurskod: MNXA19/SASF10, 7,5 hp
Kursen ges: Vår, läsperiod 2
Kurssida för Den vetenskapliga metoden i Canvas

Kurser i astronomi på avancerad nivå

Beräkningsastrofysik

Kurskod: ASTM22, 7,5 hp
Kursen ges: Vår, läsperiod 1
Kurssida för Beräkningsastrofysik i Canvas

Dynamisk astronomi

Kurskod: ASTM28, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 2
Kurssida för Dynamisk astronomi i Canvas

Examensarbete för masterexamen

Kurskod: ASTM32, 7,5 hp
Kursen ges: Se kurssida
Examensarbeten vid Astronomi och teoretisk fysik

Extragalaktisk astronomi

Kurskod: ASTM19, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 1, udda år
Kurssida för Extragalaktisk astronomi i Canvas

Högenergiastrofysik

Kurskod: ASTM12, 7,5 hp
Kursen ges: Vår, läsperiod 2, udda år
Kurssida för Högenergiastrofysik i Canvas

Observationsteknik och instrumentering

Kurskod: ASTM18, 7,5 hp
Kursen ges: Vår, läsperiod 2, jämna år
Kurssida för Observationsteknik och instrumentering i Canvas

Planetsystem

Kurskod: ASTM20, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 1, jämna år
Kurssida för Planetsystem i Canvas

Statistiska verktyg i astrofysiken

Kurskod: ASTM29, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 2
Kurssida för Statistiska verktyg i astrofysiken i Canvas

Stjärnornas struktur och utveckling

Kurskod: ASTM25, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 1
Kurssida för Stjärnornas struktur och utveckling i Canvas

Laboratorieastrofysik

Kurskod: ASTM15, 7,5 hp
Kursen ges: Vår, läsperiod 2, udda år, kursen är pausad tills vidare

Kurser i teoretisk fysik på avancerad nivå

Allmän relativitetsteori

Kurskod: FYTN08, 7,5 hp
Kursen ges: Vår, läsperiod 2
Kurssida för Allmän relativitetsteori i Canvas

Beräkningsfysik

Kurskod: FYTN03, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 1
Kurssida för Beräkningsfysik i Canvas

Fysikens matematiska metoder

Kurskod: FYTN01, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 1
Kurssida för Fysikens matematiska metoder i Canvas

Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning

Kurskod: FYTN14/EXTQ40, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 2
Kurssida för Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learning i Canvas

Introduktion till kvantfältteori

Kurskod: FYTN10, 7,5 hp
Kursen ges: Vår, läsperiod 1
Kurssida för Introduktion till kvantfältteori i Canvas

Kosmologi och astropartikelfysik

Kurskod: FYTN11, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 2, jämna år
Kurssida för Kosmologi och astropartikelfysik i Canvas

Examensarbete för masterexamen

Kurskod: FYTM03, 30 hp och FYTM04, 60 hp
Kursen ges: Höst och vår
Kurssida för examensarbeten i teoretisk fysik i Canvas

Klassisk mekanik

Kurskod: FYTN16, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 2, udda år
Kurssida för Klassisk mekanik i Canvas

Statistisk mekanik

Kurskod: FYTN15/FMFN25, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 2
Kurssida för Statistisk mekanik i Canvas

Symmetrier och gruppteori

Kurskod: FYTN13, 7,5 hp
Kursen ges: Vår, läsperiod 1, udda år
Kurssida för Symmetrier och gruppteori i Canvas

Systembiologi - modeller och beräkningar

Kurskod: FYTN12, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 2, jämna år
Kurssida för Systembiologi - modeller och beräkningar i Canvas

Teoretisk biofysik

Kurskod: FYTN05/EXTQ01, 7,5 hp
Kursen ges: Vår, läsperiod 1
Kurssida för Teoretisk biofysik i Canvas

Teoretisk partikelfysik

Kurskod: FYTN18, 7,5 hp
Kursen ges: Höst, läsperiod 2
Kurssida för Teoretisk partikelfysik i Canvas

Forskarutbildningskurser

Våra forskarutbildningskurser ges bara på engelska och presenteras på våra engelskspråkiga kurssidor:

Kontakt

Studievägledare
Johanna Nilsson Onsberg
studievagledning [at] fysik [dot] lu [dot] se

Studierektor
Johan Rathsman
studierektor [at] atp [dot] lu [dot] se

Gamla böcker på hylla. Bild.

Kurslitteratur

På institutionens engelska sida hittar du