Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatprogram

Naturvetenskaplig utbildning med inriktning astronomi/astrofysik eller teoretisk fysik

Det naturvetenskapliga kandidatprogrammet, med inriktningarna astronomi och astrofysik samt teoretisk fysik, sträcker sig över 3 år och leder fram till en kandidatexamen i huvudområdet fysik. Det finns stora möjligheter för egna kursval och du behöver inte bestämma från början exakt vilken fördjupning din examen ska ha. Efter avslutad kandidatexamen kan du söka vidare till något av våra masterprogram på avancerad nivå för att efter ytterligare två år avlägga en naturvetenskaplig masterexamen i astrofysik eller fysik.

Utbildningen inleds med en termin fysik, följd av en termin matematik på respektive institutioner. Därefter kompletterar du din matematiska verktygslåda med ytterligare en halv termin matematik och en halv termin kvantmekanik och matematiska metoder. De fjärde terminen fördjupar du dina fysikkunskaper och från och med den femte terminen börjar du specialisera dig på astronomi eller teoretisk fysik. Sjätte terminerna erbjuder dig möjligheter till fördjupning och breddning efter eget val med kurser i exempelvis astronomi, partikelfysik, teoretisk biofysik och komplettering av den matematiska/numeriska verktygslådan. Du kan också vidga ditt naturvetenskapliga perspektiv i en särskild kurs om den vetenskapliga metoden, och efter ett avslutande examensarbete kan du ansöka om kandidatexamen.

Läs mer om programmen, förkunskapskrav och ansökan i kurskatalogen: 

Kandidatprogrammet

Så här planeras kandidatprogrammet se ut för studenter som börjat höstterminen 2020 eller senare. Kurser med kurskod som börjar på AST eller FYT ges av Astronomi och teoretisk fysik medan kurser med kurskod som börjar på FYS eller MAT/NUM ges av Fysiska respektive Matematiska institutionerna.

År 1
HT1 FYSA12 Mekanik och ellära
HT2 FYSA13 Optik, våglära och kvantfysik FYSA14 Termodynamik, klimat och experimentell metodik
VT1 MATA21 Envariabelanalys MATA22 Lineär algebra 1
VT2 NUMA01 Numerisk analys
År 2
HT1 MATB21 Flervariabelanalys 1 MATB22 Lineär algebra 1
HT2 FYSB21 Matematiska metoder för svängningar, vågor och diffusion FYSB22 Grundläggande kvantmekanik
VT1 FYSB23 Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik FYSB24 Atom- och molekylfysik
VT2 två av dessa kurser: FYTB13 Elektromagnetism, FYSC22 Kärnfysik eller FYSC24 Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer
År 3
HT1 FYSC23 Fasta tillståndets fysik ASTB01 Introduktion till astrofysik eller
FYTB14 Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori
HT2 FYTB13 eller kurs beroende på inriktning Kurs beroende på inriktning
VT1 Kandidatarbete FYSC23 Fasta tillståndets fysik eller kurs beroende på inriktning
VT2 MNXA19 eller kurs beroende på inriktning
  • Astronomistudenter läser både FYSC22 och FYSC24.
  • Teoretisk fysik-studenter läser en av FYSC22 och FYSC24, plus FYTB14.

Kontakt

Studievägledare
Johanna Nilsson Onsberg
studievagledning [at] fysik [dot] lu [dot] se

Studierektor
Johan Rathsman
studierektor [at] atp [dot] lu [dot] se