Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Akademisk hederlighet

På universitetet lämnar man in egna texter och eget arbete och aldrig något som andra har gjort. Att kopiera andras arbete utan att ange källa är inte tillåtet.

Vid ett stort universitet som Lunds universitet, och vid alla universitet och högskolor, är en kärnpunkt i det akademiska arbetet det självständiga arbetet. Det gäller när man är student, när man är doktorand och när man är forskare. Man läser, studerar vad andra har tänkt, tänker själv och diskuterar med andra, men sedan skriver man en egen uppsats eller avhandling, och då är det det självständiga tänkandet och arbetet som ligger bakom. När man tenterar är det den egna kunskapen och förståelsen som testas. Så det här är en kärnpunkt. All plagiering, osjälvständighet och att man skriver av andras tankar utan att redovisa källor bryter mot denna grundläggande tanke.
—Göran Bexell, tidigare rektor vid Lunds Universitet, från ett YouTube-klipp med titeln "On academic conduct".

Akademisk hederlighet innebär att arbete du lämnar in för bedömning måste vara ditt eget och inte någon annans. Kopiering är inte tillåtet, och du måste ge korrekta hänvisningar och referenser när du använder andras verk. I många fall uppmuntras du att samarbeta med andra för att förbättra ditt lärande, till exempel vid inlämningsuppgifter. Det slutliga arbetet som du lämnar in måste vara ditt eget, och du får inte låna ut ditt arbete för kopiering. Det kan vara viktigt att veta att alla universitetsanställda är skyldiga att rapportera om det finns en "grundad misstanke om försök till vilseledande vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas".

I början av varje kurs informeras studenter vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik om vikten av akademisk hederlighet. Mer allmän information om detta har publicerats av Biblioteken vid Lunds universitet. Där kan du också hitta mer information om ett automatiskt system som heter Urkund och kan användas i vissa kurser för att upptäcka plagiering, liksom de officiella riktlinjerna och föreskrifterna för plagiering.

Kontakt

Studievägledare
Johanna Nilsson Onsberg
studievagledning [at] fysik [dot] lu [dot] se

Studierektor
Johan Rathsman
studierektor [at] atp [dot] lu [dot] se