Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dagordning

HMS-kommittén för Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik och Kansli N

Följande dagordning används om inget annat ärende har anmälts:

 1. Val av justeringsperson
 2. Tid och plats för nästa sammanträde (OBS! Protokollet gäller som kallelse)
 3. Protokoll från föregående sammanträde
 4. Centrala skyddskommitténs och lokala skyddskommitténs protokoll
 5. Studentfrågor
 6. Nyheter från myndigheter
 7. Aktuella byggnads-, inrednings- och utrustningsfrågor
 8. Rapporterade arbetsskador, materiella skador, övriga skador och tillbud
 9. Rapporterade skyddsronder, miljöinventeringar, säkerhetsgenomgångar
 10. Uppföljning av handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete
 11. Aktuell situation betr. arbetsorganisation och arbetsbelastning
 12. Övriga frågor
Lund Observatory building. Photo.
Flygfoto över Sölvegatan.