Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

HMS - Hälsa, Miljö, Säkerhet

Kommittéerna har uppdrag att samordna och följa upp den för universitetet och fakulteten övergripande policyn inom HMS - hälsa, miljö och säkerhet.

Uppdrag och organisation

HMS-kommittén inkluderar representanter från Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Kansli N

Följande är utdrag ut Besluts- och delegationsordning vid Naturvetenskapliga fakulteten:

HMS-kommittéerna
Kommittéerna har att samordna och följa upp den för universitetet och fakulteten övergripande policyn inom HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet). Detta innebär ett särskilt ansvar för att driva och följa upp institutionernas arbete inom HMS-området.

Delegation lämnas till HMS-kommittéerna enligt nedan i den mån rektor inte beslutat om en annan ansvarsfördelning. Kommittéerna rapporterar till fakultetsstyrelsen.

Varje HMS-kommitté utgörs antingen av institutionsstyrelsen eller är sammansatt enligt följande:

  • en arbetsgivarrepresentant per institution eller motsvarande som ingår i kommittén
  • tre arbetstagarrepresentanter från de fackliga organisationerna
  • tre studeranderepresentanter

Ordförande i kommittén ska vara en av arbetsgivarrepresentanterna och vice ordförande en av arbetstagar- eller studeranderepresentanterna. För ledamöterna i HMS-kommittéerna ska inte utses suppleanter. Huvudskyddsombud samt studerandehuvudskyddsombud har närvaro- och yttranderätt och personal vid byggnadsenhetens miljögrupp kan adjungeras till kommittén med närvaro- och yttranderätt.

Till HMS-kommittéerna delegeras att inom respektive kommittés ansvarsområde:

  • utöva tillsyn samt ta initiativ till förändringar rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet och miljö- och säkerhetsfrågor
  • utöva tillsyn samt ta initiativ till förändringar rörande skyddsrondsverksamheten
  • genomföra och delta i arbetsmiljöutbildning
  • granska ny- och ombyggnationer ur arbetsmiljösynpunkt
Lund Observatory building. Photo.
Flygfoto över Sölvegatan.