lu.se

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Naturvetenskapliga fakulteten | Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Masterprogram i astrofysik eller i fysik

Redan under din kandidatutbildning kommer du att ha läst ett antal kurser som tillhör avancerad nivå; du är alltså tidigt på god väg mot din mastersexamen. Under ytterligare två års studier fortsätter du att bredda och fördjupa dig.

Ditt examensarbete gör du förmodligen inom något av våra forskningsområden vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik: astrofysik, teoretisk partikelfysik eller beräkningsbiologi och biologisk fysik.