lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Universum och kvarkarna, ASTA05, 7,5 hp

När går kursen

Kursen ges vanligtvis vårtermin under udda år, men är för tillfället pausad.

Beskrivning

Kursens mål är att med hjälp av intresseväckande exempel från partikelfysiken och astronomin ge studerande, med eller utan naturvetenskaplig bakgrund, grundläggande insikter i den naturvetenskapliga begreppsvärlden. Kursen är en orienteringskurs i modern partikelfysik och kosmologi med fokus på några högaktuella forskningsområden. De moment som behandlas är bl.a.: Grundämnenas uppkomst. Universums struktur och utveckling från Big Bang. Begreppen mörk materia och mörk energi. Den kosmiska bakgrundsstrålningen. Effekter av den allmänna relativitetsteorin, t.ex. universums expansion och gravitationslinser.