lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Teoretisk partikelfysik, FYTN04, 7,5 hp

När går kursen

Kursen ges varje hösttermin, läsperiod 2

Beskrivning

Kursens syfte är att förmedla de teoretiska grunderna för partikelfysikens standardmodell och dess möjliga utvidgningar kursen behandlar bland annat standardmodellens byggstenar, stark och elektrosvag växelverkan, CP-brott, neutrino-oscillationer samt storförening och supersymmetri.