lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Livsbetingelser i universum, ASTA04, 7,5 hp

När går kursen

Kursen ges vårterminen under jämna år. För tillfället ges inte kursen.

Beskrivning

Kursen behandlar förutsättningar för liv på olika platser i universum. Den inleds med en beskrivning av universums uppkomst och utveckling, samt vårt nutida universums egenskaper. Vidare diskuteras uppkomsten av solsystemet och förutsättningar för uppkomsten av liv, utvecklingen från organiska byggstenar till levande celler. Livets uppkomst och utveckling på jorden beskrivs och möjligheten till liv på andra platser i och utanför vårt solsysten diskuteras.