lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Beräkningsfysik, FYTN03, 7,5 hp

När går kursen

Kursen ges varje hösttermin, läsperiod 1

Beskrivning

Kursens syfte är att förmedla praktiska och teoretiska kunskaper om vanliga metoder för numeriska beräkningar inom fysiken, bland annat programmering i Java, numerisk integration, slumptal och Monte Carlo-metoder.