lu.se

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Naturvetenskapliga fakulteten | Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Astronomins grunder, ASTA03, 7.5 hp

När går kursen

Kursen ges i normaltfallet varje höstermin. Tills vidare är dock kursen pausad.

Beskrivning

Kursen är den första i en rad orienteringskurser i modern astronomi och är till för alla med allmän behörighet. Den ger en allmänbildande översikt av astronomin och behandlar allt från grunderna till astronomiska observationer och hur stjärnhimlen ser ut till solsystemet och dess beståndsdelar samt stjärnors,  galaxers och universums egenskaper och strukturer. Under kursen bereds tillfälle till att observera stjärnhimlen med teleskop. Kursen ges på svenska.