lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Allmän relativitetsteori, FYTN08, 7,5 hp

När går kursen

Kursen ges varje vårtermin, läsperiod 2

Beskrivning

Kursens syfte är att förmedla Einsteins allmänna relativitetsteori, den matematik som är nödvändig för att förstå dess uppbyggnad, och några tillämpningar inom fysik och astronomi. Kursen behandlar bland annat speciell relativitetsteori, tensorer i Minkowskirum och i krökt rumtid, Einsteins fältekvationer, svarta hål, gravitationsstrålning och kosmologi.