lu.se

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Naturvetenskapliga fakulteten | Lunds Universitet

Kurser i astronomi och teoretisk fysik

 

This page in English.

 

Kurser på grundnivå

AstronomiNär, läsperiod
Astronomins grunderASTA03, 7.5 hpHT, ges ej tills vidare
Livsbetingelser i universumASTA04, 7.5 hpVT jämna år, ges ej  tills vidare
Universum och kvarkarnaASTA05, 7.5 hpVT udda år, ges ej tills vidare
Galaxer och kosmologiASTA33, 7.5 hpHT, 2
Strålningsprocesser och stjärnatmosfärerASTA34, 7.5 hpVT, 1
Introduktion till astrofysikenASTB01, 7.5 hpHT, 1
AstrobiologiASTC01, 7.5 hpHT, 2
Examensarbete för kandidatexamenASTK02, 15  hpHT och VT
Teoretisk fysikNär, läsperiod
FluiddynamikFYTA14, 7.5 hpVT, 2
ElektromagnetismFYTB13, 7.5hpHT, 1 och VT, 2
Klassisk mek. och spec. relativitetsteoriFYTB14, 7.5hpVT, 1
Den vetenskapliga metodenMNXA19/SASF10, 7.5 hp VT, 1
Examensarbete, kandidatexamenFYTK02, 15 hpHT och VT

Kurser på avancerad nivå

AstronomiNär, läsperiod
HögenergiastrofysikASTM12, 7.5 hpVT, 2, udda år
Dynamisk astronomiASTM13, 7.5 hpHT, 2
Stjärnornas struktur och utvecklingASTM14, 7.5 hpHT, 1
LaboratorieastrofysikASTM15, 7.5 hpVT, 2, udda år
Observationsteknik och instrumenteringASTM18, 7.5 hpVT, 2, jämna år
Extragalaktisk astronomiASTM19, 7.5 hpHT, 1, udda år
PlanetsystemASTM20, 7.5 hpHT, 1, jämna år
Statistiska verktyg i astrofysikenASTM21, 7.5 hpHT, 2
BeräkningsastrofysikASTM22, 7.5 hpVT, 1
Examensarbete för masterexamenASTM31, 60 hp
Teoretisk fysikNär, läsperiod
Fysikens matematiska metoderFYTN01, 7.5 hpHT, 1
Statistisk mekanikFYTN15, 7.5 hpHT, 2
BeräkningsfysikFYTN03, 7.5 hpHT, 1
Teoretisk partikelfysikFYTN04, 7.5 hpHT, 2
Teoretisk biofysikFYTN05, 7.5 hpFlyttad till VT,1 (tills vidare)
Introduktion till artificiella neuronnätverk och deep learningFYTN14, 7.5 hpHT, 2
Allmän relativitetsteoriFYTN08, 7.5 hpVT, 2
Klassisk mekanik
FYTN09, 7.5 hpHT, 2, udda år
Introduktion till kvantfältteoriFYTN10, 7.5 hpVT, 1
Kosmologi och astropartikelfysikFYTN11, 7.5 hpHT, 2, jämna år
Systembiologi - modeller och beräkningarFYTN12, 7.5 hpHT, 2, jämna år
Symmetrier och gruppteoriFYTN13, 7.5 hpVT, 1, udda år
Examensarbete, masterexamenFYTM03, 30 hpHT och VT
FYTM04, 60 hpHT och VT

Forskarutbildningskurser

Våra forskarutbildningskurser ges bara på engelska och presenteras på våra engelskspråkiga kurssidor:

Courses at postgraduate level