lu.se

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Naturvetenskapliga fakulteten | Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Naturvetenskaplig utbildning med ingång i astronomi/astrofysik eller teoretisk fysik

Det naturvetenskapliga programmet, ingångarna astronomi och astrofysik samt teoretisk fysik sträcker sig över 3 år och leder fram till en kandidatexamen. Det finns stora möjligheter för egna kursval och du behöver inte bestämma från början exakt vilken fördjupning din examen ska ha. Om du väljer att studera vidare på avancerad nivå kan du efter ytterligare två år avlägga en naturvetenskaplig masterexamen i astrofysik eller fysik.

Utbildningen inleds med en termin fysik följd av en termin matematik på respektive institutioner. Därefter kompletterar du din matematiska verktygslåda med ytterliggare en halv termin matematik och sedan en halv termin med kvantmekanik och statistisk fysik. Från och med den fjärde terminen börjar du specialisera dig på astronomi eller teoretisk fysik. Femte och sjätte terminerna erbjuder dig möjligheter till fördjupning och breddning efter eget val med kurser i exempelvis astronomi, partikelfysik,  teoretisk biofysik och till komplettering av den matematiska/numeriska verktygslådan. Det naturvetenskapliga perspektivet vidgas i en särskild kurs om den vetenskapliga metoden och efter ett avslutande examensarbete erhåller du din kandidatexamen.

En översiktlig presentation av de olika kurser som ingår i programmet finns länkad här.

Kandidatprogrammet

ÅR 1 HT1 FYSA01 : Allmän fysik
HT2
VT1 MATA21 MATA22
VT2 NUMA01
ÅR 2 HT1 MATB21 MATB22
HT2 FYSB11 FYSB12
VT1 FYSC11 FYSC12 eller FYTB14
VT2 FYTB13 FYSC14 eller FYSC13
ÅR 3 HT1 Kurs beroende på inriktning FYSC12 eller kurs beroende på inriktning
HT2 Kurs beroende på inriktning FYSC14 eller FYSC13 eller kurs beroende på inriktning
VT1 Kandidatarbete MNXA19 eller kurs beroende på inriktning
VT2 FYSC14 eller FYSC13 eller kurs beroende på inriktning