lu.se

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Naturvetenskapliga fakulteten | Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildning

Som doktorand vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik anställs man i vanliga fall specifikt till ett visst projekt eller inom en viss forskningsgrupp.  Där ansvarar man för sitt eget project, men samarbetar samtidigt med andra forskare inom gruppen.  Förutom rent forskningsarbete måste man läsa kurser motsvarande 60-90 hp.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik har normalt ett tjugotal doktorander, och varje år kan man förvänta sig att vi utlyser ca 4-8 nya doktorandtjänster.  Dessa utlyser vi (bland annat) centralt på Lunds Universitets hemsida.

Om du är intresserad av vår forskarutbildning kontakta gärna Johan Bijnens (bijnens@thep.lu.se) eller Thomas Bensby (tbensby@astro.lu.se)