lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildning

Som doktorand vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik ingår man i en av våra forskningsavdelningar och arbetar i nära samarbete med en handledare från någon av forskningsgrupperna. Förutom det rena forskningsarbetet krävs också att man läser kurser motsvarande 60-90 hp.

Institutionen som helhet har normalt ett tjugotal doktorander, och varje år antas en till två nya doktorander per avdelning.

Om du är intresserad av forskarutbildning vid institutionen för teoretisk fysik, kontakta gärna en av våra forskningsavdelningar.