lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik erbjuds utbildningar på kandidatnivå och masternivå samt forskarutbildning i ämnena astronomi och astrofysik respektive teoretisk fysik. Kandidatprogrammet sträcker sig över tre år och resulterar i en kandidatexamen i huvudämnet fysik. Efter ytterligare två års astronomi eller fysikstudier, som inkluderar ett examensarbete på 30 eller 60 hp, når du din masterexamen. Forskarutbildningen vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedrivs vid någon av forskningsavdelningarna och omfattar normalt fyra år.

För mer information och instruktioner om hur man söker utbildningarna, se länkarna nedan.  

Kandidatprogram

Masterprogram

Forskarutbildning

COMPUTE forskarskola

Institutionens kurser

Mer information för dig som redan är student