lu.se

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Naturvetenskapliga fakulteten | Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Teoretisk Fysik

Teoretisk fysik

Teoretisk fysik har en lång tradition som eget ämne inom utbildningen i Lund. Institutionen härleder sina anor från år 1878, då universitetsadjunkturerna nyss omvandlats och Victor Bäcklund blev e. o. professor i mekanik och matematisk fysik. Bäcklund är förmodligen mest känd för de transformer som bär hans namn, och som exempelvis kan användas för att förvandla vissa icke-linjära partiella differentialekvationer till långt enklare linjära sådana. År 1900 utnämndes han till ordinarie professor i fysik, med undervisningsskyldighet i mekanik och matematik, medan e. o. professuren gick till experimentalfysiken.

Bäcklund avgick år 1910 och efterträddes då av Vagn Walfrid Ekman, vars fullmakt från 1925 kom att gälla ”å professur i mekanik och matematisk fysik”. Ekman var oceanograf (samt tillika bassångare, pianist och kompositör) och den förste att förklara Fridtjof Nansens observation att isberg driver i vinkel mot vinden: orsaken är ett samspel mellan påverkan av friktion och jordens rotation, vilket får strömriktningen att vrida sig med djupet i en så kallad ekmanspiral samma fenomen får vinden att vrida mot högre gradtal och öka i styrka med höjden.

År 1939 utnämndes Torsten Gustafson, TG kallad, till Ekmans efterträdare. Hans gärning som fysiker var stor: med honom kom den moderna fysiken till Lund. Hans gärning som vetenskaplig rådgivare åt Tage Erlander (de hade varit studie- och rumskamrater i Lund) var om möjligt större: han utredde bland annat frågorna om Sveriges förhållande till kärnkraft och till kärnvapen och bidrog till Sveriges engagemang i CERN och till skapandet av NORDITA. Störst av allt var kanske ändå hans gärning som människa, som försvarare av mänskliga värden: han var en av de tio lundaprofessorer som med boken Tidsspegel 1942 klart tog ställning mot nazismen.

Från 1958 innehade Gunnar Källén en personlig professur i teoretisk fysik institutionen blev nu världsledande inom området fältteori. Sedan Källén omkommit i en flygolycka 1968 lyckades TG få hans personliga professur omvandlad till en ordinarie professur, till ytterligare förstärkning av institutionen.

Den teoretiska partikelfysiken i Lund vann på 1980-talet ny internationell ryktbarhet med den så kallade lundamodellen, som beskriver växelverkan mellan kvarkar och gluoner. Jämsides med en fortsatt stark partikelgrupp har institutionen sedan 1990-talet även en oerhört aktiv grupp inom biologisk fysik och beräkningsbiologi, vars forskning har många medicinska tillämpningar.