lu.se

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Naturvetenskapliga fakulteten | Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kontakt

Prefekt

Anders Johansen
Telefon: +46 46 2221589
Fax: +46 46 2224614

Biträdande prefekt med personalansvar

Mattias Ohlsson
Telefon: +46 46 2227782
Fax: +46 46 2229686

Biträdande prefekt med GU-ansvar

Johan Rathsman 
Telefon: +46 46 2223495
Fax: +46 46 2229686

Studierektor

Johan Rathsman 
Telefon: +46 46 2223495
Fax: +46 46 2229686

Studievägledare

Nils Ryde
Telefon: +46 46 2221574
Fax: +46 46 2224614

Personaladministratör

Eva Jurlander
Phone: +46 46 22 27304
Fax: +46 46 22 24614

Ekonomer

Caroline Unmack
Telefon: +46 46 2229076
Fax: +46 46 2229686

Mandana Shahroodi
Telefon: +46 46 2221565
Fax: +46 46 2229686

Lena Magnusson
Telefon: +46 46 2221625
Fax: +46 46 2229686

Intendent

Gabriele Kalus
Phone: +46 46 22 29675
Fax: +46 46 22 24614