lu.se

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Naturvetenskapliga fakulteten | Lunds Universitet

Utbildning

Vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik erbjuds utbildningar på kandidatnivå och masternivå samt forskarutbildning i ämnena astronomi och astrofysik respektive teoretisk fysik. Kandidatprogrammet sträcker sig över tre år och resulterar i en kandidatexamen i huvudämnet fysik.

Efter ytterligare två års astronomi eller fysikstudier, som inkluderar ett examensarbete på 30 eller 60 hp, når du din masterexamen.

Forskarutbildningen vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedrivs inom forskningsämnena astronomi, teoretisk partikelfysik samt beräkningsbiologi och biologisk fysik.  Forskarutbildningen omfattar normalt fyra år.