lu.se

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Forskning

Lunds Observatorium

Forskning vid Lunds Observatorium är riktad mot studier av stjärnor och stjärnsystem med fokus på vintergatan, laboratoriemätningar av aotmära data, samt  utveckling av nästa generations teleskop.

Beräkningsbiologi och biologisk fysik

Beräkningsbiologi & biologisk fysik enheten  bygger matematiska modeller för stora molekyler, celler och cellsystem samt undersöker biologiska och medicinska processer med maskininlärning och statistiska metoder.

Teoretisk partikelfysik

Enheten för teoretisk partikelfysik är i huvudsak aktiv inom fenomenologiska studier av den starka kraften, med tonvikt på modellering av mångpartikel produktion vid högenergetiska kollisioner, hadronfysik vid låga energier, samt modeller för fysik bortom standardmodellen.